GRAFIKA ZLATEČAN d.o.o.

Lava 6, SI-3000 Celje

Tel.: +386 8 205 42 30, fax: +386 8 205 42 34

E-mail: info@zlatecan.com

 

Davčna številka: 66044685, Identifikacijska številka: SI66044685

Matična št. 2040972. Osnovni kapital: 42.263.00 eur.

Sodni register: Vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju. Št. vložka 1/08383/00.

TRR: SWIFT: LJBASI2X, IBAN: SI56 0223 4025 4889 761,

TRR: SWIFT: BAKOSI2X, IBAN: SI56 1010 0005 5442 770

 

Odgovorna oseba:

Božo Zlatečan, direktor

E-mail: bozo@zlatecan.com

Tel.: 031 662 348

 

Pravno obvestilo

 

Osebni podatki naših uporabnikov so eno izmed področij, kateremu posvečamo izredno skrb in pozornost. Poskrbimo, da so vse zahteve ne samo dosežene, ampak jih, če se le da, presežemo, saj se zavedamo občutljive narave tega področja. Upravitelj spletne strani Grafika Zlatečan d.o.o. je v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov.

 

Grafika Zlarečan d.o.o. obiskovalce spletne strani ter potencialne in že obstoječe stranke, ki imajo status potrošnika v smislu prvega odstavka 4. člena ZIsRPS, v skladu s tretjim odstavkom 32. člena ZIsRPS obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko začne v skladu s tem zakonom, kar pomeni, da se morebitni spori, v primeru, da jih stranki ne uspeta rešiti sporazumno, rešujejo pred pristojnim sodiščem.

Grafika Zlatečan d.o.o. • Lava 6 • SI-3000 Celje • +386 31 662 348